Lean and Green Award voor Van der Heijden Transport

Van der Heijden Transport is er bijzonder trots op dat zij sinds januari jl. de certificering heeft ontvangen voor Lean and Green. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) neemt in de samenleving een steeds belangrijkere plaats in en omdat Van der Heijden het initiatief van Lean and Green een warm hart toedraagt, werd besloten om in navolging van een aantal klanten zichzelf ook als Lean and Green te certificeren.

Die certificering is nu een feit en op 16 mei a.s. wordt de Lean and Green Award in Delft ten kantore van Connekt, de organisatie verantwoordelijk voor Lean and Green, door Van der Heijden in ontvangst genomen.

Van der Heijden heeft binnen het verplichte Plan van Aanpak aangegeven de komende vijf jaar minimaal 20% te zullen gaan besparen op de uitstoot van CO2. In genoemd plan heeft Van der Heijden duidelijk gemaakt waar de onderneming voor stond tijdens de nulmeting en welke maatregelen zijn of zullen worden genomen om een CO2-besparing te realiseren van minimaal 20,61%.


<< terug